Snelle Service!
Gunstige Tarieven!
Landelijke Dekking!
Bel of Mail meteen:

info@dakbeheernoord.nl

050-230 56 07
Schoorsteenrenovatie

Oude schoorstenen hebben vaak voegen die aan het verzanden zijn (voegen worden
poreus) hetgeen lekkage tot gevolg kan hebben. Het is daarom ook levensgevaarlijk
om een gaskachel of haard aan te sluiten op een bestaand rookkanaal dat lange tijd
niet is gebruikt of gecontroleerd. Door de verzanding van de voegen kan terugslag van
de rook optreden met een groot risico op koolmonoxidevergiftiging. Meer informatie
hierover vindt u op de pagina’s schoorsteeninspectie en flexibel rookkanaal.

De buitenkant van de schoorsteen kan vaak nog prima gerenoveerd worden door deze
opnieuw te voegen. Bij hakken of uitbreken van de voegen komt het nogal eens voor
dat er behoorlijke schade wordt aangericht aan het metselwerk van de schoorsteen
door de krachten die hierdoor op de schoorsteen worden uitgeoefend. Om dit te
voorkomen, maken wij uitsluitend gebruik van de nieuwste technieken en zullen wij
met diamant de voegen uitfrezen. Bij het frezen wordt nauwelijks kracht uitgeoefend
op het metselwerk van de schoorsteen, waardoor het risico op scheuren of losraken
van de stenen tot een minimum wordt gereduceerd. Eventuele loszittende stenen
kunnen over het algemeen weer opnieuw vastgemetseld worden. Na het opnieuw
voegen en eventueel impregneren van uw schoorsteen, kan uw schoorsteen weer
vele jaren mee.

Bij het impregneren van uw schoorsteen wordt zorgvuldig een vloeistof
aangebracht op het metselwerk en de voegen. Hierdoor zal de schoorsteen geen
vocht meer opnemen waardoor de kans op vorstschade aanzienlijk afneemt. De kans
op scheuren of afbreken van de stenen is hiermee tot een minimum gereduceerd.

Ook de bovenplaat van uw schoorsteen zal in veel gevallen toe zijn aan renovatie.
De meeste oude schoorstenen hebben een gecementeerde bovenplaat die door
weersinvloeden, zoals vocht en vorst, na een aantal jaren scheuren gaat vertonen.
De beste en meest eenvoudige oplossing is het in kunststof zetten van de gehele
bovenplaat zodat vocht geen kans meer krijgt.

        Vul onderstaand formulier in of bel direct: 050-230 56 07